img

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020-21

 


 

1.Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό

2.Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

3.Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

4.Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

5.Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

6.Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

 

Πρόλογος

 

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς των μαθητών.

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί τους μαθητές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

 

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση των μελών της ομάδας, στοιχεία τα οποία συναντάμε στη λειτουργία κάθε δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας.

 

Tο σχολείο – εκτός του προφανούς στόχου της μάθησης – έχει επωμισθεί και τον δύσκολο ρόλο να βοηθά τον έφηβο να εναρμονίζεται με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται δηλαδή την ελευθερία εκείνη η οποία με τη σειρά της γεννά αίσθημα ασφάλειας και υπευθυνότητα.

 

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό

 

1.Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι τις 8:10. Ειδικά για φέτος, δεν θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο, το πρωί, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η καθιερωμένη προσευχή και η εκάστοτε ενημέρωση θα γίνεται στις σχολικές αίθουσες. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη προσέλευση προκαλεί προβλήματα στη σωστή ενημέρωση των μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. Η είσοδος στην τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση κατά την 1η ώρα επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Δ/ντή του Σχολείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο της καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Επαναλαμβανόμενη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

2.Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 το πρωί το Σχολείο στο τηλέφωνο 2106028830/2106640844, είτε για την απουσία του παιδιού τους είτε για την καθυστερημένη προσέλευση του.

3.Το σχολείο, ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών για τις απουσίες των μαθητών.

4.Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς είναι και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Όσον αφορά την προσμέτρηση των απουσιών λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

5.Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

6.Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή την παρουσία του γονέα ο οποίος θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας του μαθητή.

7.Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς άδεια είναι σοβαρό παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

8.Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Τυχόν καθυστερημένη προσέλευση χωρίς σχετική άδεια, χρεώνει το μαθητή με ωριαία απουσία. Αν το συγκεκριμένο παράπτωμα επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

9.Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και  η επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας webex σε ώρες υποδοχής των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

 

10.Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και τηλεφωνικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι γονείς από την έναρξη του σχολικού έτους να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο σχετικό έντυπο και οπωσδήποτε αν δεν έχουν e-mail να αποκτήσουν. Άλλωστε, οι βαθμολογίες των μαθητών αποστέλλονται με e-mail.

 

 

2.   Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

 

 

 1.Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, Δ/νση, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εργαζόμενους) είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας.

2.Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και υπακούουν στις υποδείξεις των καθηγητών εφημερίας.

3.Οι μαθητές οφείλουν να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στους καθηγητές/ και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου. Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι ευπρεπής και στην συνομιλία τους με αυτούς να χρησιμοποιούν τον πληθυντικό.

4.Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές οφείλουν να προσπαθούν να παρακολουθούν προσεκτικά το μάθημα και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, να έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για το μάθημα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.

5.Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και – για λόγους υγειονομικής ασφάλειας – δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Επίσης καλό είναι οι μαθητές να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους μολύβια και τετράδια και άλλα σχολικά αντικείμενα.

6.Σε κάθε  διάλειμμα, οι  μαθητές  βγαίνουν  όλοι  από  την  αίθουσα, ανοίγοντας προηγουμένως  τα παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος, εκτός των επιμελητών οι οποίοι φροντίζουν για αυτό. Οι επιμελητές ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, δύο (2) ανά εβδομάδα, με αλφαβητική σειρά.

7.Κανείς μαθητής κατά την ώρα των διαλειμμάτων, δεν βρίσκεται στους ορόφους του σχολικού κτηρίου, αλλά όλοι μαζί οι μαθητές να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του  σχολείου, εκτός της  περίπτωσης  βροχής  που συγκεντρώνονται στον ισόγειο χώρο του σχολείου.

8.Οι υβριστικές εκφράσεις και συμπεριφορές απαγορεύονται κατά την παραμονή στους χώρους του Σχολείου, κατά τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, κατά την αναμονή των σχολικών λεωφορείων και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. Τονίζεται ότι ο μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.

9.Η κάθε είδους επικοινωνία των μαθητών, με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας των μαθητών.

 

10.Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού από εταιρείες διανομής. Με δεδομένο ότι – προς το παρόν – δεν υπάρχει σχολικό κυλικείο, οι μαθητές θα πρέπει να φροντίζουν να έχουν μαζί τους το φαγητό τους.

 

 

11.Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του Σχολείου και συνιστά πράξη που ελέγχεται πειθαρχικά.

 

 

12.Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται και ελέγχεται πειθαρχικά, με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). Συγκεκριμένα αναγράφεται:

 

Α. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

 

Β. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

 

Η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την υποστήριξη του μαθήματος του και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

 

 

 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 

Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με αρμόδιους Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.α.

 

Κανείς μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει τον/την συμμαθητή/τριά του, για κανένα λόγο, είτε λεκτικά, είτε με χειροδικία. Όποιος/α αδικείται, απευθύνεται στην Δ/νση και στους υπεύθυνους καθηγητές του Σχολείου, για τη διευθέτηση του προβλήματος.

 

 

4. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδο-σχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Λόγω κορωνοϊού, οι εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικά πρωταθλήματα πραγματοποιούνται τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας.

 

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και αρμόδιους Φορείς, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και  η επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας webex σε ώρες υποδοχής των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και από τον διαδικτυακό τόπο του σχολείου (https://2gym-paian.att.sch.gr).

 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου και την διατήρηση της καθαριότητας. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του προαυλίου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

 

Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και να χρησιμοποιούνται με προσοχή, ώστε να αποφεύγονται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές.

 

Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται και αυτό με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αφού πρώτα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί.

 

Ο μαθητής/η μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο, άρα τον κηδεμόνα του.

 

 

 

 

15μελές Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΠΡΕΝΤΣΕ ΑΝΤΡΕΑΣ
Γραμματέας: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Μέλη: ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΕΛΙΑΝΑ
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΛΟΥΤΣΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ
ΜΑΛΑΙ ΤΖΑΦΕΡ
ΤΖΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Σύλλογος γονέων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΙΑΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ (βοηθός ταμία): ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΟΣ: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ